Československý vlčák

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)

 

 

F.C.I.-Standard č. 332 / 03.09.1999 / GB

 

ČESKOSLOVENSKÝ VLČÁK

(Československý vlčiak)

 

ZEMĚ PŮVODU: bývalé Československo

 

PATRONACE: Slovenská republika

 

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 03.09.1999

 

POUŽITÍ: pracovní pes.

 

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.: Skupina 1 ovčáčtí a honáčtí psi (kromě švýcarských salašnických psů)

Sekce 1 ovčáci

Zkouška z výkonu.

 

STRUČNÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ: V roce 1955 byl v tehdejším Československu uskutečněn biologický experiment - křížení německého ovčáka s karpatským vlkem. Experiment prokázal, že potomstvo vzešlé ze spojení psa německého ovčáka a vlčice, stejně jako potomstvo vlka a feny německého ovčáka, je možno vychovat. Velká většina jedinců z těchto spojení splňovala genetické nároky na pokračování chovu. V roce 1965, po skončení experimentu, byl vytvořen plán chovu tohoto nového plemene, který zahrnoval zkombinování užitečných vlastností vlka s příznivými vlastnostmi psa. V roce 1982 byl československý vlčák uznán ústředním výborem chovatelských organizací tehdejšího Československa jako národní plemeno.

 

CELKOVÝ VZHLED: pevná konstituce. Nadprůměrná velikost, obdélníkový rámec. Tvarem těla, pohybem, texturou srssti, barvou srsti a masky je podobný vlku.

 

DŮLEŽITÉ POMĚRY:

délka těla : kohoutková výška = 10 : 9.

délka čenichové partie : délka mozkovny = 1 : 1,5.

 

POVAHA / TEMPERAMENT: živý, velmi aktivní, vytrvalý, učenlivý, s rychlými reakcemi. Nebojácný a odvážný. Nedůvěřivý. Velmi oddaný svému pánovi. Dobře odolává rozmarům počasí. Všestranně využitelný.

 

HLAVA: symetrická, dobře osvalená. Při pohledu ze strany a shora tvoří tupý klín. Dobře vyjadřuje pohlaví.

 

MOZKOVNA:

Lebka: při pohledu ze strany a zpředu je čelo lehce klenuté. Nevyznačená čelní vráska. Týlní kost jasně zřetelná.

Stop: střední.

 

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: oválného tvaru, černá.

Tlama: suchá, ne široká; rovný nosní hřbet.

Pysky: těsně přiléhající. Uzavřené koutky úst. Okraje pysků jsou černé.

Čelisti/Zuby: čelisti silné a symetrické. Dobře vyvinutý chrup, zvláště špičáky. Nůžkový nebo klešťový skus se 42 zuby podle obvyklého zubního vzorce. Pravidelné vsazení zubů.

Líce: suché, dostatečně osvalené, nijak výrazně nevystupují.

Oči: malé, šikmo uložené, jantarově zbarvené, s dobře přiléhajícími víčky.

Uši: vztyčené, tenké, trojúhelníkové, krátké (tj. ne delší než 1/6 kohoutkové výšky). Boční okraje nasazení uší a vnější koutky očí jsou ve stejné linii. Linie spuštěná kolmo ze špičky ucha prochází těsně podél hlavy.

 

KRK: suchý, dobře osvalený. V klidu svírá s horizontálou úhel do 40°. Krk musí být dostatečně dlouhý tak, aby se nos skloněné hlavy dotýkal země.

 

TRUP:

Hřbetní linie: plynulý přechod krku v trup. Hřbetní linie je mírně spadající.

Kohoutek: dobře osvalený, vyznačený. Nesmí narušovat plynulost hřbetní linie.

Hřbet: pevný a rovný.

Bedra: krátká, dobře osvalená, ne příliš široká, mírně spadající.

Záď: krátká, dobře osvalená, ne příliš široká, mírně spáditá.

Hrudník: symetrický, dobře osvalený, prostorný, hruškovitého tvaru, zužující se směrem k hrudní kosti. Hloubka hrudníku nedosahuje až k úrovni loktů. Špička hrudní kosti nepřesahuje ramenní klouby.

Spodní linie a břicho: napjaté, vtažené břicho. Mírně vtažené slabiny.

 

OCAS: vysoko nasazený, nesený svěšený přímo dolů. V afektu šavlovitě zvednutý.

 

KONČETINY:

 

HRUDNÍ KONČETINY: hrudní končetiny jsou rovné, silné, suché a v užším postoji s mírně vytočenými tlapkami.

Plece: ramenní lopatka je umístěna poměrně daleko vpředu, dobře osvalená. Svírá s horizontálou úhel téměř 65 stupňů.

Nadloktí: silně osvalené, svírá s ramenní lopatkou úhel 120 až 130 stupňů.

Lokty: těsně přiléhající, nejsou vytočené dovnitř ani ven, dobře vyznačené, pohyblivé. Nadloktí a předloktí svírají úhel asi 150 stupňů.

Předloktí: dlouhé, suché a rovné. Délka předloktí a nadprstí je 55 % kohoutkové výšky.

Kloub nadprstí: pevný, pružný.

Nadprstí: dlouhé, svírá úhel nejméně 75 stupňů se zemí. V pohybu mírně pruží.

Přední tlapky: velké, vytočené mírně ven. Podlouhlé klenuté prsty a silné, tmavé drápky. Dobře vyznačené, pružné, tmavé polštářky.

 

PÁNEVNÍ KONČETINY: mohutné. Pánevní končetiny v postoji rovnoběžné. Myšlená vertikální linie, spuštěná z hrbolku kosti sedací, prochází středem hlezenního kloubu. Paspárky jsou nežádoucí a musí se odstraňovat.

Stehno: dlouhé, dobře osvalené. S pánví svírá úhel 80 stupňů. Kyčelní kloub je pevný a pružný.

Koleno: silné a pružné.

Bérec: dlouhý, suchý, dobře osvalený. Svírá úhel asi 130 stupňů s hleznem.

Hlezenní kloub: suchý, pevný, pružný.

Hlezno: dlouhé, suché. Téměř kolmé k zemi.

Zadní tlapky: podlouhlé, klenuté prsty se silnými tmavými drápky. Výrazné polštářky.

 

POHYB: harmonický, lehkonohý, prostor dobře pokrývající klus, při němž se končetiny pohybují co nejníže nad zemí. Hlava a krk jsou téměř v horizontální linii. V chodu pohyb mimochodem.

 

KŮŽE: pružná, přiléhající, bez vrásek, nepigmentovaná.

 

OSRSTĚNÍ:

 

SRST: rovná a uzavřená.Zimní a letní srst se velmi liší. V zimě převládá velmi hustá podsada, která spolu s krycí srstí vytváří husté pokrytí celého těla. Srst musí pokrývat břicho, vnitřek stehna, šourek, vnitřní část ucha a plochu mezi prsty. Dobře osrstěný krk.

 

BARVA: žlutavě šedá až stříbrošedá, s charakteristickou světlou maskou. Světlá srst také na spodní straně krku a předhrudí. Povolena je i tmavě šedá barva se světlou maskou.

 

VÝŠKA A HMOTNOST:

Výška v kohoutku: psi nejméně 65 cm, feny nejméně 60 cm.

Hmotnost: psi nejméně 26 kg, feny nejméně 20 kg.

 

VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

- příliš těžká nebo příliš lehká hlava.

- ploché čelo.

- chybějící dva PM1 (třenové zuby 1) nebo oba M3 (stoličky 3) nejsou penalizovány. Naproti tomu chybějící jeden M3 a dva PM1 nebo chybějící jeden PM1 a oba M3 jsou považovány za vadu.

- tmavě hnědé, černé nebo různě zbarvené oči.

- hrubé ucho. Ucho nasazené nízko nebo vysoko.

- v klidu vysoko nesený krk, v postoji nízko nesený krk.

- nevyznačený kohoutek.

- netypická hřbetní linie.

- dlouhá záď.

- dlouhý ocas, nízko nasazený a nesprávně nesený.

- příliš malé nebo příliš velké zaúhlení hrudních končetin.

- slabé nadprstí.

- příliš malé nebo příliš velké zaúhlení pánevních končetin. Nedostatečné osvalení.

- slabě vyznačená maska.

- krátký krok, vlnivý pohyb.

 

VYLUČUJÍCÍ VADY:

- agresivita nebo přílišná bázlivost.

- nesoulad proporcí.

- vady chování a povahy.

- nestandardní hlava.

- chybějící zuby (kromě 2 PM1 a M3), nepravidelný skus.

- nestandardní tvar a uložení očí.

- nestandardní nasazení a tvar uší.

- lalok.

- silně spáditá záď.

- nestandardní hrudník.

- nestandardní nasazení a nesení ocasu.

- chybné a nestandardní postavení hrudních končetin.

- odstávající a nestandardní srst.

- barvy jiné než uvedené ve standardu.

- volné šlachy.

- nestandardní pohyb.

 

Jedinci, vykazující fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

 

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

 

 

Odkazy

Stránky lidí ze ZKO Frydlant

www.aj-pe.estranky.cz/ zkatu.eu/ www.cliffik.webgarden.cz/ www.been.estranky.cz/ www.ewatomaskova.estranky.cz/ www.leonek-mimisek.estranky.cz/  
+

Ostatni

Spřátelené webové stránky o psec Kynologický klub Polná - www.kkpolna.ic.cz Psí polepšovna Larýsek - www.psi-polepsovna.estranky.cz Stránky chatu o NO -www.nemecky-ovcak-room.estranky.cz Stránka fenky Belgického ovčáka -www.cheery-cherry.webnode.cz Zajímavé čtení o psech -...
+

Charismatic

  www.dogoargentino-charismatic.com/index.php?lng=cz
+